Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím e-shopu www.leica-shop.cz

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují práva a povinnosti společnosti RAPIER s.r.o., se sídlem Nová 118/20, 962 62 Sása – okres Zvolen, Slovenská republika, IČ: 44565445, DIČ: SK2820000645, zapsané do Obchodního rejstříku Okresního soudu v Praze, vložka číslo: 15906 / S (dále jen “RAPIER s.r.o.”) a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností RAPIER s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím, prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je nákup zboží přes internetový obchod umístěný na internetové stránce www.leica-shop.cz.

2. ZÁKLADNÍ DEFINICE

Prodávajícím se rozumí provozovatel internetového obchodu.

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, který prostřednictvím nákupního košíku odeslal po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem internetového obchodu.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném přehledu na stránkách internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu.

Registrací se rozumí zaregistrování zákazníka před objednávkou zboží. Při registraci je zákazník povinen pravdivě a úplně vyplnit všechny své osobní údaje uvedené v registračním formuláři. Tyto údaje se prodávající zavazuje použít pouze pro účel vyřízení objednávky a komunikace se zákazníkem. V případě neposkytnutí úplných a pravdivých údajů si prodávající vyhrazuje právo objednávku nevybavit.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Registrace zákazníka do internetového obchodu www.leica-shop.cz není podmínkou nakupování. Registrací však může zákazník získat:

Nakupování se slevami
Informace o stavu vyřizování objednávek
Přehled všech dosud zakoupených produktů
Možnost účastnit se soutěží organizovaných internetovým obchodem www.leica-shop.cz
Pravidelné informace o akcích a novinkách
Možnost využívat personalizované služby

4. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Zákazník si může přes internetový obchod objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko “DO KOŠÍKU”.

Po stisknutí tlačítka “DO KOŠÍKU” se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím seznámen o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož io tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v elektronickém systému, o čemž bude zákazník informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Všechny v systému zaevidovány elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou pro kupujícího závazné.

Pokud objednávané zboží není na skladě a nebude jej možné z různých důvodů doobjednat tak, aby byl kupujícímu doručen v rámci dodací lhůty, upozorní prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky na dané skutečnosti. Kupující má právo v takovém případě svou objednávku zrušit nebo upravit podle vzájemné dohody.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v odůvodněných případech, a to zejména v případě vyčerpání skladové zásoby zboží, v případě nedostupnosti zboží u dodavatele, v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v katalogu internetového obchodu.

Doručením akceptace objednávky kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce www.leica-shop.cz, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a v Reklamačním pořádku. Kupujúci si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. internetový obchod www.leica-shop.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování …) po autorizaci jejich přihlašovacími údajmi.Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornenia.

5. POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ TOVARU

Pre objednání zboží zákazník klikne myší na obrázek košíku a zboží bude vložen do nákupního košíku. Pak se může rozhodnout, zda chce nákup uzavřít (vyplnit připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování. Po závazném potvrzení objednávky dostane okamžitě zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v kontaktním formuláři. Zároveň bude jeho objednávka archivována v sekci mé objednávky, do které bude mít přístup po přihlášení pouze on.

6. CENA

Všetky ceny v internetovém obchodě www.leica-shop.cz udávané jako maloobchodní, jsou konečné a zahrnují DPH. Prodávající je plátce DPH. Prodávající se zavazuje dodržet ceny dané v potvrzené objednávce kupujúceho.Vzhľadom na pohyb cen prodávaného zboží na trhu, prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zboží. Prodávající má proto právo aktualizovat ceny bez předchozího upozornění. Ceny uvedené v platné objednávce jsou pro tuto konkrétní objednávku platné až do jejího vyřízení. Při větším odběru z jednotlivých položek prodávající může poskytnout individuální zľavy.Akciové ceny jsou platné do data, které je uvedeno v detailech produktu nebo do vyprodání zásob. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka, nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovateľné.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Možnosti platby v internetovém obchodě www.leica-shop.cz jsou:
dobírka (kupující platí až při doručení zboží) potvrzení o zaplacení dobírky si kupující převezme od kurýrní služby. Tento doklad prodejce zpětně nevystavuje.
prevodný příkaz na základě vystavené předfaktury (zboží se zasílá až po úhradě)
elektronické bankovnictví (zboží se zasílá až po úhradě)
hotovost (osobní odběr)
platební karta (osobní odběr)
na splátky (Quatro)
dárková poukázka (při platbě dárkovými poukázkami se z dárkové poukázky nevydává) je využitelná dvěma způsoby: osobní odběr, uplatnění při nákupu přes internet – zákazník zadá unikátní kód z dárkové poukázky do příslušného políčka v košíku a hodnota poukázky mu bude odečtena z ceny tovaru.

V každé zásilce je přiložena faktura – daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list (pokud si to zákazník nepřál jinak). V případě pokud doklad chybí, zákazník nás může informovat telefonicky nebo na e-mailovou adresu office@rapier.sk a doklad mu bude doručen dodatočne.

8. PODMÍNKY POUŽITÍ DÁRKOVÉ POUKÁŽKY

Hodnota poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH. Poukážka funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH.Minimálna částka objednávaného zboží pro použití poukázky je 15,00 € (pokud není uvedeno jinak; do této částky se nezapočítává poštovné) Pokud je celková částka vyšší než hodnota poukázky, zákazník doplatí pouze zbytek sumy.Ak je celková částka nižší než hodnota poukázky, zbytek hodnoty bez náhrady přepadává (poukázku lze použít pouze v jedné objednávce) .Darčekovú poukázku lze použít pouze na koupi zboží, nevztahuje se na služby, poštovné a jiné poplatky.V jedné objednávce lze použít maximálně jednu dárkovou poukážku.Darčekovú poukázku nelze vyměnit za hotovosť.

9. POŠTOVNÍ A JINÉ POPLATKYK

uvedeným cenám se připočítává následující poštovné, podle způsobu a adresy dodania. Kuriér SR 3,5 € Kuriér ČR 7 € Poplatek za dobírku: 1,5 € při objednávce nad 100 € poštovné neúčtujemeIné poplatky ani balné prodávající neúčtuje. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě přání zákazníka, může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout tu.

10. DODACÍ PODMÍNKY

Způsob dodání zboží: kurýrem na adresu uvedenou v objednávce, osobní odběr v kamenné prodejně HUNTINGLAND, Neresnická cesta 2229, 96 001 Zvolen. Pri určování dodací lhůty vychází prodávající z dodavatelskoodběratelských zkušeností, jakož iz aktuální dostupnosti produktu u dodavatelů. Její délka se obvykle pohybuje od 24 hodin do 30 pracovních dní, v závislosti na skladových zásob. U některých produktů se může tato doba prodloužit, o čemž prodávající informuje zákazníka, jakmile zjistí bližší informace o dostupnosti daného produktu (V některých případech to může být krátce po uplynutí původně udávané dodací lhůty). U zboží může být dodací lhůta delší (termín prodejce oznamuje zákazníkovi individuálně – podle údajů poskytnutých dovozcem, se kterým spolupracuje). V nabídce je i zboží, při kterém je dostupnost těžší nebo nejistá – v takových případech se může stát, že zboží nakonec prodejce nebude vědět dodat, i když je možné si jej objednat. Pokud si zákazník objedná zboží, který výrobce vyprodal, případně z jakýchkoliv důvodů stáhl z prodeje a neinformoval společnost RAPIER s.r.o., prodejce bude okamžitě informovat zákazníka (telefonicky, e-mailem). U produktů, které ještě nebyly vyrobeny, prodejce uvádí orientační termíny – objednané zboží prodejce posílá okamžitě jak ho výrobce dodá na sklad.Objednávky prodejce vyřizuje průběžně každý pracovní den v pořadí v jakém byly zaevidovány do elektronického systému.Kuriérska společnost ručí za zásilku do okamžiku její předání kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při jejím doručení a v případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží, je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol a takovou zásilku nepřevzít. Jakmile kurýrní společnost zásilku vrátí, prodávající vyexpeduje nové zboží kupujúcemu.

11. ODSTOUPENÍ OD ZMLUVY

Podle § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (zákon č. 102/2014 Sb) má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se: a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b ) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od zmluvy.Kupujúci může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen “oznámení o odstoupení od smlouvy”). Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webové stránce prodávajícího. (Stáhnout formulář) Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. V takovém případě zašle kupující zboží na adresu prodejny: HUNTINGLAND, Neresnická cesta 2229, 96 001 Zvolen s dokladem o zaplacení. Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti tovaru.Vrátený zboží kupující nezasílá na dobírku! Zboží, které je vráceno bez udání důvodu musí být zabalen a nepoškozené, jinak nebude vrácení zboží akceptované.Predávajúci není povinen vrátit kupujícímu platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků před tím, než mu bude zboží vrátený.Po dohodě může být vrácení částky uskutečněné formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) poštovné nebude účtováno, ovšem pouze v případě, že se jedná o jeho první výmenu.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záručné podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží porovnání doklad.Na prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. V případě zboží s jinou záruční dobou je záruka uvedená v záručním listě. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno inak.Spoločnosť RAPIER s.r.o. ručí zákazníkovi za: dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky, dodání zboží tak, aby nebyl poškozen, dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém byl uveden na objednávce, při elektronické platbě (převodem / platební kartou) ručíme za vrácení peněz pokud překročíme maximální dodací dobu produktů (pokud o to zákazník požádá), přiložení daňového dokladu, a k si zákazník nepřál inak.Spoločnosť RAPIER s.r.o. nenese odpovědnost za: opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr), opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce, poškození zaviněné doručovatelem (kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) – nestahovat! obsahovou náplň knihy, DVD a podobných produktů oficiálně vydanou vydavateľom.

13. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Bližší informace a přesné podmínky viz Reklamační podmienky.14. Ochrany osobních údajů internetového obchodu www.leica-shop.cz je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR pod reg. č .: 201415923.Spoločnosť RAPIER s.r.o. plně respektuje soukromí zákazníka, avšak pro vybavení objednávek potřebuje některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníky. Provozovatel internetového obchodu RAPIER s. r. o. tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací, nakládá ve smyslu “Zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů”. Z výše uvedeného zákona vyplývá povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilek. Provozovatel internetového obchodu Rapier s. r. o. si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem – hackerem. V takovém případě neplatí výše vedené pravidla manipulace s dátami.Zákon č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 602/2003 Sb., Zákona č. 576/2004 Sb. a zákona č. 90/2005 Sb. ÚPLNÉ ZNENIE15. NEWSLETTER A E-MAILY Při registraci si zákazník může vybrat, zda chce dostávat pravidelné informace o novinkách na trhu (průměrně jednou týdně). Odběr newsletterů může zákazník kdykoliv zrušit. Na e-mailovou adresu zákazníka prodávající posílá informace i o vyřizování jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti zboží. Všem zaregistrovaným zákazníkům prodávající může nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisejí s provozem internetového obchodu www.leica-shop.cz. V případě, že zákazníka e-maily od prodejce obtěžují, napište nám prosím e-mail na office@rapier.sk.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností RAPIER s.r.o. a jejím zákazníkům, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních predpisov. Spoločnosť RAPIER s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.leica-shop.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky tovaru.Tieto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018

21. srpna 2018